دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت

دانشگاه پیام نور - واحد ماهدشت

  آدرس: ماهدشت، خیابان بی بی سکینه، بلوار اردیبهشت، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 02637311934

  سایت: www.mahdasht.alborz.pnu.ac.ir


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

 

الهیات و معارف اسلامی  علوم قرآن و حدیث

حقوق بین الملل

مدیریت دولتی - کلیه گرایش ها