دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد

دانشگاه پیام نور - واحد هشتگرد

  آدرس: شهر جدید هشتگرد، 65 کیلومتری اتوبان تهران  قزوین، فاز 5، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 02644240510

  سایت: www.hashtgerd.alborz.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد هشتگرد به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

 

جغرافیای سیاسی

حقوق خصوصی

فقه و حقوق خصوصی