دانشگاه پیام نور واحد گرمدره

دانشگاه پیام نور - واحد گرمدره

  آدرس: آدرس واحد گرمدره به طور موقت "مرکز کرج" می‌باشد.

  تلفن: 02634209546

  سایت: www.garmdareh.alborz.pnu.ac.ir


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد گرمدره به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

 

فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال