رتبه های برتر سال 1398 مدیریت کسب و کار

کسب علم و تحصیل در دانشگاه پیام نور مبتنی بر نظام خاص آموزشی است که با تحصیل در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد مرسوم (سنتی) تفاوت اساسی دارد. در نظام آموزشی این دانشگاه محور اصلی یادگیری دانشجو است و دانشجو یاد می گیرد که چگونه با استفاده از مواد آموزشی و منابع مختلف به کسب علم و دانش بپردازد. لذا به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور و ایجاد زمینه های لازم برای فراهم آوردن رقابت سالم در راهیابی شرکت کنندگان به دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور علاوه بر پذیرش از طریق کنکور سراسری، از طریق دوره‌های فراگیر برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز دانشجو می‌پذیرد.

 

اسامی برخی از رتبه‌های برتر دانشپذیران دوره‌ فراگیر دانشگاه پیام‌نور نوبت نوزدهم سال 1398 در رشته مدیریت کسب و کار 

(مشاهده رتبه‌های تکراری به دلیل تعداد واحدهای دانشگاهی هر استان می‌باشد)

رتبه 1 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

رتبه 1 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی