با توجه به شیوه پذیرش دانشگاه پیام‌نور در دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی‌ارشد، در اختیار داشتن سوالات آزمون فراگیر سنوات گذشته، کمک زیادی به متقاضیان آزمون خواهد کرد. دغدغه همیشگی دانش‌پذیران دوره‌های فراگیر پیام‌نور، در اختیار داشتن نمونه سوالات سنوات قبل این آزمون و پاسخ آن‌ها است.

سایت فراگیرنت با جمع‌آوری سوالات دوره‌های اخیر آزمون فراگیر مقطع کارشناسی ارشد، سعی در موفقیت هرچه بیشتر دانش‌پذیران دارد. همچنین از آنجا که احتمال دارد منابع امتحانی آزمون ارشد فراگیر در دوره‌های قبل‌تر و حتی دوره‌های اخیر تغییر کرده باشد، مطالعه دفترچه راهنمای آزمون فراگیر برای هر نوبت پیشنهاد می‌شود.

 

1اسفند ماه - سال 1394576 کیلوبایت10000 ریالدانلود اسفند ماه - سال 1394
2اردیبهشت ماه - سال 1394513 کیلوبایت10000 ریالدانلود اردیبهشت ماه - سال 1394
3شهریور ماه - سال 1393531 کیلوبایت10000 ریالدانلود شهریور ماه -  سال 1393
4آذر ماه - سال 1392470 کیلوبایت10000 ریالدانلود آذر ماه -  سال 1392
5آذر ماه - سال 1391460 کیلوبایت10000 ریالدانلود آذر ماه -  سال 1391
6دی ماه - سال 1390664 کیلوبایت10000 ریالدانلود دی ماه - سال 1390
7اردیبهشت ماه - سال 1390311 کیلوبایت10000 ریالدانلود اردیبهشت ماه - سال 1390
8اردیبهشت ماه - 13891591 کیلوبایت10000 ریالدانلود اردیبهشت ماه - 1389
9مرداد ماه - 1388578 کیلوبایت10000 ریالدانلود مرداد ماه - 1388