سوالات آزمون فراگیر مدیریت رسانه

با توجه به شیوه پذیرش دانشگاه پیام‌نور در دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی‌ارشد، در اختیار داشتن سوالات آزمون فراگیر سنوات گذشته، کمک زیادی به متقاضیان آزمون خواهد کرد. مسئله همیشگی دانش‌پذیران دوره‌های فراگیر پیام‌نور، در اختیار داشتن نمونه سوالات سنوات قبل این آزمون و پاسخ آن‌ها است. دپارتمان اساتید موسسه آموزش عالی آزاد فراگیر با جمع‌آوری سوالات دوره‌های گذشته آزمون های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد، سعی در موفقیت هرچه بیشتر دانش‌پذیران دارند. شایان ذکر است تجزیه و تحلیل کامل این سوالات و پاسخنامه آن ها توسط اساتید این مرکز و اهمیت بودجه بندی سوالات، در کلاس های حضوری بصورت کامل صورت خواهد پذیرفت.

تذکر مهم: از آنجا که این احتمال وجود دارد منابع امتحانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در دوره‌های قبل‌تر و حتی دوره‌های اخیر تغییر کرده باشد، مطالعه دفترچه راهنمای آزمون فراگیر برای هر نوبت پیشنهاد می‌شود.

 

  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور 

   نوبت دوره: هجدهم (لطفاً جهت دریافت سوالات به دفتر مرکزی مراجعه کنید)

   تاریخ آزمون: 8 دی‌ماه سال 1396

   رشته تحصیلی:‌ مدیریت رسانه

  


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور

   نوبت دوره: هفدهم (لطفاً جهت دریافت سوالات به دفتر مرکزی مراجعه کنید)

   تاریخ آزمون: 11 بهمن‌ماه سال 1395

   رشته تحصیلی:‌ مدیریت رسانه

 


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور

   نوبت دوره: شانزدهم

   تاریخ آزمون: 13 اسفندماه سال 1394

   رشته تحصیلی:‌ مدیریت رسانه

 


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور

   نوبت دوره: پانزدهم

   تاریخ آزمون: 4 اردیبهشت‌ماه سال 1394

   رشته تحصیلی:‌ مدیریت رسانه