سوالات امتحانات پایان ترم مدیریت کسب و کار

همانند آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور تمامی امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور به صورت سراسری و کشوری بوده و در کلیه واحدهای دانشگاهی بصورت هماهنگ برگزار می گردد. لذا با توجه به مشخص بودن کتاب ها و منابع امتحانی، دسترسی به سوالات امتحانی ترم های گذشته کمک شایانی در آشنایی دانشجویان با نحوه طراحی سوالات و موقیت آن ها در آزمون ها می کند. در زیر سوالات امتحانی پایان ترم دانشگاه پیام نور در برخی دروس جهت مطالعه دانش پذیران و دانش جویان گرامی نمایش داده شده است.

تذکر:‌ با توجه به تغییرات احتمالی برخی از منابع امتحانی در درس های مختلف از دانشجویان عزیز تقاضا می گردد که قبل از مطالعه، نسبت به مطمئن شدن عدم تغییر منبع در آن درس اقدام نمایند.


سوالات امتحانی رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

سوالات امتحانی رشته مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

 


سوالات امتحانی رشته مدیریت کسب و کار گرایش مالی

 


سوالات امتحانی رشته مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

 


سوالات امتحانی رشته مدیریت کسب و کار گرایش  رفتار سازمانی و منابع انسانی