امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع به صورت کشوری برگزار شده و سوالات امتحانی توسط مرکز آزمون دانشگاه پیام نور طراحی می‌گردد. به عنوان مثال سوالات امتحان پایان ترم دروس رشته حقوق تمامی واحدهای دانشگاهی پیام نور یکسان می‌باشد. بنابراین مطالعه سوالات امتحانی ترم‌های گذشته کمک بسیاری به دانشجویان دانشگاه پیام نور خواهد کرد؛ چرا که با مطالعه این سوالات اهم موضوعات درسی مشخص شده و با نحوه طراحی سوالات آشنا می‌شوند.

دپارتمان اساتید سایت فراگیر با جمع آوری سوالات پایان ترم دروس تمامی رشته‌ها در ترم‌های گذشته بصورت منسجم، دسترسی دانشجویان به سوالات امتحانی پایان ترم را آسان نموده است.

 

   آشنایی با دفاع مقدس 

   آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

   آمار و احتمالات

   آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

   آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2

   آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

   آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲

   آیین زندگی(اخلاق کاربردی)  رایگان

   احکام کسب و کار

   اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)  رایگان

   اصول حسابداری ۱

   اصول حسابداری ۲

   اصول حسابداری ۳

   اصول و مبانی کار آفرینی

   اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(ورودی 94 و بعد)

   اقتصاد خرد

   اقتصاد کلان

   اندیشه اسلامی ۱  رایگان

   اندیشه اسلامی ۲  رایگان

   اندیشه سیاسی امام خمینی  رایگان

   انقلاب اسلامی ایران  رایگان

   پول و ارز و بانکداری

   تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

   تحقیق در عملیات

   تحقیق در عملیات ۱

   تحقیق در عملیات ۲

   تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه  رایگان

   تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

   تفسیرموضوعی قرآن  رایگان

   تفسیرموضوعی نهج البلاغه  رایگان

   توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

   جامعه شناسی سازمانها

   جامعه شناسی سازمانی(ورودی 94 و بعد)

   حسابداری دولتی

   حسابداری صنعتی

   حسابرسی

   حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم  رایگان

   حقوق اداری

   حقوق اساسی

   دانش خانواده و جمعیت  رایگان

   روابط کار در سازمان

   روانشناسی سازمانی

   روانشناسی سیاسی

   روش تحقیق در مدیریت

   ریاضیات پایه

   ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲

   ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱

   ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲

   ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ورودی های 94 وبعد)

   زبان تخصصی ۱

   زبان تخصصی 1(مخصوص ورودی های 94به بعد)

   زبان تخصصی ۲

   زبان تخصصی 2(مخصوص ورودی های 94 به بعد)

   زبان تخصصی ۳

   زبان تخصصی ۴

   زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

   زبان خارجی  رایگان

   سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

   سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

   سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

   فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)  رایگان

   فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

   فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  رایگان

   فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)  رایگان

   فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها(مخصوص ورودی های 94 و بعد)

   کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

   مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

   مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

   مباحث و چالشهای مدیریت دولتی

   مباحث ویژه در مدیریت دولتی

   مبانی روش تحقیق

   مبانی سازمان و مدیریت

   مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

   مبانی مدیریت دولتی

   مبانی مدیریت دولتی ۱

   مبانی مدیریت دولتی ۲

   مبانی و اصول سازمان و مدیریت

   مدیریت تحول سازمانی

   مدیریت تطبیقی

   مدیریت تعاونیها

   مدیریت توسعه

   مدیریت رفتار سازمانی

   مدیریت سازمان های محلی و شهرداریها

   مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی

   مدیریت منابع انسانی

   ورزش ۱ - ورزش ویژه