سوالات ترم اول فراگیر حقوق خصوصی

با توجه به شیوه پذیرش دانشگاه پیام‌نور در دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی‌ارشد، در اختیار داشتن سوالات آزمون فراگیر سنوات گذشته، کمک زیادی به متقاضیان آزمون خواهد کرد. مسئله همیشگی دانش‌پذیران دوره‌های فراگیر پیام‌نور، در اختیار داشتن نمونه سوالات سنوات قبل این آزمون و پاسخ آن‌ها است. دپارتمان اساتید مرکز آموزش عالی آزاد فراگیر پیام نور واحد کرج با جمع‌آوری سوالات دوره‌های گذشته آزمون های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد، سعی در موفقیت هرچه بیشتر دانش‌پذیران دارند. شایان ذکر است تجزیه و تحلیل کامل این سوالات و پاسخنامه آن ها توسط اساتید این مرکز و اهمیت بودجه بندی سوالات، در کلاس های حضوری بصورت کامل صورت خواهد پذیرفت.

تذکر مهم: از آنجا که این احتمال وجود دارد منابع امتحانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در دوره‌های قبل‌تر و حتی دوره‌های اخیر تغییر کرده باشد، مطالعه دفترچه راهنمای آزمون فراگیر برای هر نوبت پیشنهاد می‌شود.

 

 

  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور 

   نوبت دوره: نوزدهم

   تاریخ آزمون:  1397/09/23

   رشته تحصیلی:‌ حقوق خصوصی


   

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور 

   نوبت دوره: هجدهم

   تاریخ آزمون: 8 دی‌ماه سال 1396

   رشته تحصیلی:‌ حقوق خصوصی

  


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور

   نوبت دوره: هفدهم

   تاریخ آزمون: 11 بهمن‌ماه سال 1395

   رشته تحصیلی:‌ حقوق خصوصی

 


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور

   نوبت دوره: شانزدهم

   تاریخ آزمون: 13 اسفندماه سال 1394

   رشته تحصیلی:‌ حقوق خصوصی

 


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور

   نوبت دوره: پانزدهم

   تاریخ آزمون: 4 اردیبهشت‌ماه سال 1394

   رشته تحصیلی:‌ حقوق خصوصی

 


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور

   نوبت دوره: چهاردهم

   تاریخ آزمون: 14 شهریورماه سال 1393

   رشته تحصیلی:‌ حقوق خصوصی