شباهت های پذیرش پیام نور ازطریق کنکور سراسری با دوره های فراگیر

1. هر دو گروه بدون هیچ تفاوتی مدرک دریافت می نمایند و عنوان فراگیر در مدرک فارغ التحصیلان ذکر نمی گردد و اعتبار مدرک هر دو یکسان است.

2. شهریه هر دو گروه یکسان می باشد.

3. پذیرفته شدگان دوره های سراسری و فراگیر دانشگاه پیام نور تابع ضوابط و مقررات یکسانی در محل تحصیل دانشگاه پیام نور می باشند.