نظام آموزشی

نظام آموزشی دانشگاه پیام نور، نظامی مبتنی بر دانشجو، محتوی و آزمون هماهنگ و متحد در سراسر کشور است. دانشجویان براساس منابع اعلام شده برای هر درس در هر رشته پس از مطالعه فردی و رفع اشکال گروهی توسط اساتید محترم ضمن بهره‌مندی از رسانه‌های کمک آموزشی در آزمونی هماهنگ در کلیه مراکز دانشگاه پیام نور شرکت کرده و یافته‌های علمی خود را مورد سنجش قرار می‌دهند.


1. پذیرش از طریق کنکور سراسری

کنکور کارشناسی ارشد اصلی ترین راه ورود فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد می باشد که هر ساله بصورت هماهنگ کشوری توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. دانشگاه های پذیرنده دانشجوی کارشناسی ارشد از طریق این آزمون از کلیه موسسات و دانشگاه های آموزش عالی از جمله دانشگاه های دولتی ، پردیس های خودگردان ، دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور و دانشگاه آزاد.

از آنجایی که با ادغام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ، کلیه داوطلبان شرکت در دوره های با آزمون کارشناسی ارشد تنها از طریق ثبت نام در سایت سنجش می توانند وارد دانشگاه شوند.


2. پذیرش از طریق فراگیر پیام نور

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه فراگیر تنها مختص به دانشگاه دولتی پیام نور بوده و بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری صورت می‌گیرد.

کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور انعطاف پذیرترین دوره‌ در کشور جهت ادامه تحصیل در مقاطع عالی می‌باشد. 

متقاضیان بهره‌مندی از کارشناسی ارشد فراگیردانشگاه پیام نور بعد از گذراندن دروس ترم اول کارشناسی ارشد (نیمسال دانش‌پذیری) و شرکت در امتحان آن وارد نیمسال تحصیلی دوم شده و دروس نیمسال تحصیلی اول (نمره بالای 12) از کل واحدهای درسی کسر شده و فرایند پذیرش آن تسهیل می‌گردد.

تنوع رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه فراگیر پیام‌نور بسیار زیاد بوده و دانش‌پذیران می‌توانند در حدود 150 رشته تحصیلی مورد نظر خود ادامه تحصیل دهند.

رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی پیام‌نور پذیرش بصورت فراگیر (بدون شرکت در کنکور سراسری)

 گروه علوم انسانی

- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
- آموزش زبان انگلیسی
- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
- آموزش و بهسازی منابع انسانی
- اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

- الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
- الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی
- الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

- برنامه ریزی درسی
- برنامه ریزی رفاه اجتماعی
- تاریخ گرایش تاریخ اسلام
- تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
- تاریخ گرایش تاریخ تشیع
- تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

- تحقیقات آموزشی
- تکنولوژی آموزشی

- جامعه شناسی
- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری
- جغرافیای سیاسی
- جمعیت شناسی

- حسابداری
- حسابرسی

- حقوق بین الملل
- حقوق جزا و جرم شناسی
- حقوق خصوصی
- حقوق دادرسی اداری
- رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
- روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

- روان شناسی بالینی
- روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
- روان شناسی تربیتی
- روان شناسی شخصیت
- روان شناسی عمومی
- روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
- روزنامه نگاری
- زبان شناسی همگانی
- زبان و ادبیات انگلیسی
- زبان و ادبیات عربی

- زبان و ادبیات فارسی
- زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
- علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
- علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه‌های عمومی

- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
- علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
- علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی
- علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

- علوم سیاسی
- فقه و حقوق خصوصی
- فلسفه و حکمت اسلامی

- فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
- فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

- کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
- کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
- مترجمی زبان انگلیسی
- محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست

- مدیریت آموزشی
- مدیریت امور شهری
- مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
- مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بی نالمللی
- مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
- مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
- مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
- مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

- مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
- مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
- مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
- مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
- مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
- مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی

- مدیریت رسانه
- مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
- مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

- مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
- مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
- مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

- مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
- مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تأمین
- مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
- مدیریت کسب و کار گرایش مالی

- مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورز شهای تفریحی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
- مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

- مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
- مشاوره گرایش مشاوره خانواده
- مشاوره گرایش مشاوره شغلی
- مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

- مطالعات فرهنگی


گروه علوم پایه

- آموزش ریاضی
- بیوشیمی
- زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
- زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی

- زیست فناوری گرایش میکروبی
- ژنتیک
- شیمی گرایش شیمی آلی
- شیمی گرایش شیمی تجزیه

- فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
- زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی 


گروه فنی و مهندسی

- مهندسی برق  افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
- مهندسی برق  مدارهای مجتمع الکترونیک

- مهندسی شیمی  صنایع غذایی
- مهندسی شیمی  محیط زیست
- مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

- مهندسی صنایع  بهینه سازی سیستم ها
- مهندسی صنایع  سیستم های کلان
- مهندسی صنایع  مدیریت مهندسی

- مهندسی عمران  آب و سازه های هیدرولیکی
- مهندسی عمران  راه و ترابری
- مهندسی عمران  ژئوتکنیک
- مهندسی عمران  سازه
- مهندسی عمران  مهندسی محیط زیست
- مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

- مهندسی فناوری اطلاعات
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

- مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
- مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

- مهندسی مواد  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی


گروه کشاورزی و منابع طبیعی

- اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
- بیوتکنولوژی کشاورزی
- توسعه روستایی
- علوم دامی گرایش تغذیه دام
- علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین


گروه هنر و معماری

- پژوهش هنر
- طراحی شهری 

- مهندسی معماری


توضیحات:

1. پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور به این‌صورت است که متقاضی دروس تخصصی نیمسال اول کارشناسی ارشد را می‌تواند به سه شیوه دلخواه (خودخوان، کلاس‌های حضوری و الکترونیکی) انتخاب کرده و بعد از موفقیت در امتحانات، وارد نیمسال تحصیلی دوم شود. (واحدهای درسی گذرانده شده نیمسال اول از کل واحدهای مقطع کارشناسی ارشد کسر می‌گردد.)

2. مدرک تحصیلی ‌کلیه فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام‌نور یکسان بوده و کلماتی مانند فراگیر، بدون‌کنکور، غیرحضوری و الکترونیکی در مدرک قید نمی‌گردد.

3. با توجه به معرفی کتاب‌ها و سراسری بودن امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه پیام‌نور، دانشجویان در کلیه استان‌های کشور می‌توانند در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داده و مکان امتحانی خود را دانشگاه پیام‌نور واحد شهر خود انتخاب نمایند. (حضور در کلاس‌های درسی الزامی نیست)

4. ارائه دروس در دانشگاه پیام‌نور به سه شیوه زیر می‌باشد: (شیوه ارائه دروس در مدرک فارغ‌التحصیلی قید نمی‌شود)

- خودخوان (غیرحضوری): مطالعه کتاب‌ها و منابع درسی ارائه داده شده دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی

- الکترونیکی (مجازی): شرکت در کلاس‌های اینترنتی بصورت آنلاین در سراسر کشور

- عادی (حضوری): حضور در کلاس‌های درسی و شرکت در امتحانات

توجه. کلاس‌های حضوری نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور تنها توسط مراکز مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده و در حال حاضر این امکان صرفاً در مراکز استان تهران و البرز می‌باشد.