منوی سایت

مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در راستای تحـقق اهداف سازنده نظام آموزش عالی کشور، مرکز آموزش عالی آزاد فراگیر پیام‌نور با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، به عنـوان اولین و تنها مرکـز تخصصی ثبت‌نام دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور که از سال 1389 وارد این عرصه شده است. این مهم با همکاری و همت جمعی از بهترین و مجرب‌ترین اساتید این رشته‌ها در دروس گوناگون محقق گردیده، به نحوی که در این مرکز تلفیقی از دانش، تخصص و تجربه فراهم آمده است.