منوی سایت

 


دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی، یکی ازدوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدف های گوناگون در سطوح کارشناسی میباشد.
فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی میتوانند در قسمتهای اداره امور تدارکات، اداره امور کارگزینی، اداره امور مالی، قسمت بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.
یک دانشجوی مدیریت بازرگانی به عنوان یک مدیر تجاری تحصیل کرده، میتواند امورجاری را تفکیک کرده و اداره کند و به یاری قدرت خلاقه خویش در زمینههای ایجاد بازارجدید، ارائه خدمات متنوع و تازه، ابداع روشهای جدید در عرضه و توزیع، کارآفرین باشد. فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی باید بتواند برای کالاهای موجود بازار جدیدی پیدا کرده یا روش های مطلوب توزیع را در سیستم دولتی طراحی کند، چون امروزه یکی از بزرگ ترین مشکلات کشور ما رساندن محصولات کشاورزی مثل برنج چای و مرکبات به بازار و به دست مصرف کننده است.
 در این دوره علاوه بر درسهای تئوری، برجنبه های کاربردی درسها تاکید ویژه ای شده است.شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا میشوند.


ضرورت و اهمیت
الف) آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات بازرگانی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت یا عدم رعایت این اصول میباشد.
ب)آموزش صحیح مدیریت میتواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد.
ج) اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور بازرگانی


توانایی های لازم
قدرت رهبری، اعتمادبه نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزیه وتحلیل وقدرت بیان قوی از ویژگی های لازم برای دانشجوی رشته مدیریت درتمامیگرایش ها است . دانشجوی این رشته بهخصوص درگرایش بازرگانی بایدبه مسائل تجاری واقتصادی و محیط بازار علاقهمند باشد.


موقعیت شغلی در ایران
یک فارغ التحصیل رشته مدیریت نباید انتظارداشته باشدکه از همان بدو امر به عنوان مدیر یک شرکت یا کارخانه مشغول به کارگردد. چون بخشی از مطالب و محتوای کلاس های مدیریت باید به عنوان تجربه از محیط و سازمانهای جامعه گرفته شود. بنابراین فارغ التحصیل این رشته در ابتدا باید به عنوان یک کارشناس در رده های پایینتر وارد بازار کار شده و سپس به مرور پله های ترقی را طی کند. در کل فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی میتواند در سازمان های اقتصادی و بازرگانی فعالیت کند.