منوی سایت

1. دانشگاه پیام نور - واحد کرج

  آدرس: کرج، رجایی شهر، بلوار موذن، ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  02634209501

  سایت: www.karaj.alborz.pnu.ac.ir


2. دانشگاه پیام نور - واحد گرمدره

  آدرس: آدرس واحد گرمدره به طور موقت "مرکز کرج" می‌باشد.

  تلفن: 02634209546

  سایت: www.garmdareh.alborz.pnu.ac.ir


3. دانشگاه پیام نور - واحد ماهدشت

  آدرس: ماهدشت، خیابان بی بی سکینه، بلوار اردیبهشت، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 02637311934

  سایت: www.mahdasht.alborz.pnu.ac.ir


4. دانشگاه پیام نور - واحد هشتگرد

  آدرس: شهر جدید هشتگرد، 65 کیلومتری اتوبان تهران  قزوین، فاز 5، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 02644240510

  سایت: www.hashtgerd.alborz.pnu.ac.ir