منوی سایت

معرفی بسته های خودخوان فراگیر پیام نور

  بسته خودخوان کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته تحصیلی مدیریت کسب و کار

این بسته شامل کتاب‌های کمک آموزشی، لوح فشرده، مجله تخصصی رشته مدیریت کسب و کار، سوالات سنوات گذشته با پاسخ تشریحی، آزمون‌های آزمایشی و پشتیبان آموزشی در دروس زیر می‌باشد:

1. تئوری سازمان

2. مدیریت استراتژیک پیشرفته

3. زبان تخصصی

 

 

 


  بسته خودخوان کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته تحصیلی مدیریت کسب و کار

این بسته شامل کتاب‌های کمک آموزشی، لوح فشرده، مجله تخصصی رشته مدیریت کسب و کار، سوالات سنوات گذشته با پاسخ تشریحی، آزمون‌های آزمایشی و پشتیبان آموزشی در دروس زیر می‌باشد:

1. تئوری سازمان

2. مدیریت استراتژیک پیشرفته

3. زبان تخصصی