معرفی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تعریف

کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، موارد مربوط به آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیش گیری و بازتوانی، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولین است. افراد تحت پوشش این رشته شامل گستره ای از مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی، افرادی که در معرض آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند و کم توانان جسمی، ذهنی و رفتاری است که از آنان تحت عنوان کم توان، بیمار و معلول یاد می شود.  


ضرورت

هدف کلی از تشکیل این گرایش در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت فارغ‌التحصیلاتی است که بتوانند آگاهی عمومی افراد جامعه را نسبت به ضعف‌ها و عوارض جسمانی و روحی و روانی خود را بالا برده به اصلاح، ترمیم و بازتوانی اندام های ضعیف خود از طریق حرکات مناسب و کنترل شده اقدام نمایند. درواقع این گرایش از دو قسمت مجزا تشکیل شده است قسمت اول آسیب شناسی ورزشی می باشد که وظیفه این گرایش بررسی و انجام پژوهش های گوناگون بر روی آسیب های شایع و علل آن در ورزش ها و انجام حرکات می باشد تا بتوانند با دست آوردهای آن به جهت پیشگیری به مربیان، ورزشکاران و ... یاری رسانند.

بخش دوم این گرایش یعنی حرکات اصلاحی و توانبخشی ورزشی می باشد که بیشتر جنبه آن تشخیص و درمان است لازم بذکر می باشد حرکات اصلاحی و درمانی در عموم با انجام حرکات گوناگون و دستگاه جهت رفع ناراحتی و بیماری صورت می گیرد و در ورزش جهت انجام پژوهش در مورد ارائه حرکات ورزشی و ... و تاثیر حرکت درمانی بر ورزشکاران می باشد، از کاربردهای دیگر این رشته این می باشد که به مربیان و ورزشکاران کمک می کند تا ضعف ها و ناهنجاری های بدنی را شناخته و به جهت رفع آن ورزشکار را راهنمایی نماید تا به متخصص مربطه مراجعه کند و با این کار از بیشتر شدن ناهنجاری پیشگیری می نمایند و در قسمتی دیگر بر این اساس می توانند بر اساس شناخت ساختار بدنی سالم در نوع ارائه برنامه تمرینی خود نکات لازم را لحاظ نمایند.


اهداف

در سرفصل دروسی که در مقاطع مختلف تحصیلی این رشته در نظر گرفته شده است اهدافی به شرح زیر دنبال می‌شود:

- آشنایی با علل ضعف‌ها و اختلالات در دستگاه های نگهدارنده و حرکتی بدن و ارائه حرکات ورزش هایی برای ترمیم این اختلالات و ضعف‌های بدنی

- آشنایی با ارزیابی وضعیت بدنی افراد و سنجش ناهنجاری های وضعیتی (اسکلتی-عضلانی) و آموزش حرکت و ورزش های اصلاحی برای بهبود ناهنجاری ها

- آشنایی با مفاهیم بهداشت ورزشی و مراقبت در رشد و تکامل طبیعی بدن

- آشنایی با علل و عوامل موثر در بروز بیماری های مختلف جسمی و روانی و روش های پیشگیری و درمان آنها از طریق حرکت درمانی (ورزش درمانی).

- آموزش کمک های اولیه و چگونگی انجام مراقبت ها و امداد رسانی در میادین ورزشی

- آشنایی با شیوع و علل و عوامل ایجاد آسیب های ورزشی و چگونگی مواجه شدن با آسیب دیدگان ورزشی