معرفی رشته اقتصاد کشاورزی

تعریف و هدف:

با توجه به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی ، مطرح می‏ شود . در رشته اقتصاد کشاورزی عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در حوزه  فعالیتهای کشاورزی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی به طور اقتصادی فعالیت کنند در  تحول کشاورزی کشور ضروری است.


بازار کار برای فارغ التحصیلان این رشته:

با توجه به جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانش آموختگان این رشته پس از پایان تحصیلات و دوره آموزشی خود، می توانند در زمینه‏ های مختلف تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز سایر بخش‏ها مسؤولیت‏هایی را بپذیرند. برخی از عناوین شغلی این رشته شامل مهندس کشاورزی، پژوهشگر، استاد دانشگاه، کارشناس تحقیق و توسعه بازار در حوزه کشاورزی، مدیر بازاریابی، کارگذلر بیمه در این حوزه، مدیر فروش محصولات و ابزارآلات کشاورزی و غیره اشاره کرد.