معرفی کتاب مدیریت آموزشی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش باز در کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. این به آن معنا بوده که می توان گفت محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در ترم های تحصیلی مختلف دانشگاه پیام نور، دانشجویان خود می توانند با مطالعه صرف همان کتاب معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای هر واحد دانشگاهی مستقر در سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند. لذا کتاب محور بودن دروس و مشخص بودن آن‌ منابع، اهمیت مطالعه هر کتاب برای آزمون را دوچندان کرده است.


منابع آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت آموزشی (ترم اول کارشناسی ارشد)

 

  

  نام درس: نظارت و راهنمایی آموزشی (3 واحد) 

   عنوان کتاب: نظارت و راهنمایی تعلیماتی

   مولف: کیت.ا. اچسون/ مردیت دامین گال ترجمه: محمد رضا بهرنگی

   انتشارات:‌ کمال تربیت

  

 


  

  نام درس: اصول برنامه ریزی آموزشی (2 واحد)

   عنوان کتاب: اصول و برنامه ریزی آموزشی

   مولف: فروزان ضرابیان – نسیم سعید – ماندانا گودرزی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: مکاتب فلسفی و آرای تربیتی (2 واحد)

   عنوان کتاب: مکاتب فلسفی و آرای تربیتی

   مولف: جرالدلی.گوتک مترجم: محمدجعفر پاک سرشت

   انتشارات:‌ سمت

 

 


  

 

  نام درس: اصول مدیریت اسلامی (2 واحد)

   عنوان کتاب: مبانی مدیریت اسلامی

   مولف: رضا نجاری

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


برای هر نوبت از دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دفترچه ای از سوی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (مستقل از دفترچه راهنمای کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد) ارائه می گردد که برای هر رشته نام درس و کتاب های امتحانی آن با ذکر جزئیات کامل تعیین شده است. درس های تعیین شده دروس ترم اول دانش پذیری بوده و شامل واحدهای درسی آن رشته می باشد.