مقررات وظیفه عمومی

برابر ضوابط در دوره‌ی دانشپذیری معافیت تحصیلی به دانشپذیران تعلق نمی گیرد، لذا داوطلبان مرد علاقمند به تحصیل در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور علاوه بر داشتن شرایط مندرج در بندهای (عمومی و اختصاصی) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر مجاز به شرکت در آزمون سراسری دوره دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر می باشند و لازم است به هنگام قبولی قطعی و ثبت نام آن را به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهند:

تبصره 1: درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجوی مشمول پذیرفته شده بعد از قبولی قطعی در امتحان دانشپذیری (از زمان تبدیل وضعیت به دانشجویی) انجام گرفته و سنوات تحصیل وی از نظر معافیت تحصیلی، از این زمان (یعنی دانشجویی) محاسبه می گردد.


تبصره2: دانشجویان مشمول اخراجی دانشگاه ها، که قبلاً با استفاده از معافیت تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد تحصیل نموده و به صورت اخراجی با مدرک کارشناسی به سازمان وظیفه ی عمومی معرفی شده اند، تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت، مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصیل نمی باشند.

 

تذکر: شرح وضعیت نظام وظیفه درج شده در جدول مربوط به پذیرش بهمن‌ماه 1397 فراگیر پیام‌نور بوده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره روابط عمومی مرکز به شماره 02155429156 تماس حاصل فرمائید.