مقررات وظیفه عمومی در فراگیر پیام نور

برابر ضوابط در دوره دانشپذیری معافیت تحصیلی به دانش پذیران تعلق نمی گیرد، لذا داوطلبان مرد علاقمند به تحصیل در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور علاوه بر داشتن شرایط مندرج در بندهای (عمومی و اختصاصی) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر مجاز به شرکت در آزمون سراسری دوره دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر می باشند و لازم است به هنگام قبولی قطعی و ثبت نام آن را به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهند:

1. کارت پایان خدمت هوشمند.

2. کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران، موارد خاص و...)

3. متولدین سال 1354 و قبل از آن، مشروط بر آنکه تغییر سن نداده باشند.

4. مشمول دانش آموخته مقطع کارشناسی (درسنوات مجاز تحصیلی) دارای برگ آماده به خدمت بدون مهر غیبت (که زمان پذیرش و ثبتنام قطعی دانشجویی ایشان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد).

تبصره: این داوطلبان (در دوره دانشپذیری) در صورتی که تاریخ اعزام آنان قبل از اعلام قبولی و شروع به تحصیل در دانشگاه باشد، موظفند در موعد مقرر مندرج در برگ اعزام توسط ناجا، به خدمت وظیفه عمومی اعزام و پس از قبولی در آزمون دانش پذیری در هنگام تبدیل وضعیت به دانشجویی به شرط نداشتن غیبت سربازی در سر رسید تاریخ اعزام به خدمت آنان؛ با مراجعه به مرکز محل تحصیل خود تقاضای ترخیص و صدور معافیت تحصیلی نمایند.

5. دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی- که حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 در سقف سنوات مجاز تحصیلی (برابر تبصره 1 و 2 ماده 33 قانون وظیفه عمومی) دانش آموخته می شود (فاقد غیبت سربازی)

تبصره: پذیرفته شده ای که بعد از قبولی قطعی در آزمون هنگام ثبت نام و تبدیل وضعیت به دانشجویی در دانشگاه مدت یکسال از تاریخ دانش آموختگی وی در دوره کارشناسی سپری نشده باشد نیازی به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارد.

6. دانش آموخته مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی دانش آموخته شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از یک سال سپری نشده و وارد غیبت نشده باشد.

7. کارکنان متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها (دانش آموخته دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد) با ارائه گواهی اشتغال به خدمت مبنی بر «تعهد خدمت و معافیت از انجام خدمت سربازی پس از انجام مدت تعهد» و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

8. کارکنان پایور و شاغل در نیروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و حکم کارگزینی و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

9. طلبه علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی و دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه معتبر (در صورت تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان، خراسان).

تبصره 1. این داوطلبان که قصد ادامه تحصیل به موازات آن در یک رشته دیگر در دانشگاه پیام نور را دارند پس از قبولی در آزمو ن با ارائه تصویری از همان معافیت تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل از حوزه علمیه در هر نیم سال تحصیلی میتوانند در سنوات مجاز از تاریخ شروع به تحصیل رشته اول ادامه تحصیل دهند. 

تبصره 2. بر اساس مصوبه شماره 292 مورخ 1378/11/30 شورای محترم عالی حوزههای علمیه، طلابی که قصد شرکت در این آزمون را دارند باید براساس مصوبه فوق مجوز لازم از مرکز مدیریتهای حوزههای علمیه (قم ، اصفهان و خراسان) دریافت نمایند.

تبصره 3. بدیهی است هر موقع حوزه علمیه، معافیت تحصیلی دانشجو و طلبهای را خاتمه یافته اعلام نماید، ادامه تحصیل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی است.

10. مشمول دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی، کفالت و...) در مدت اعتبار آن.

* این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و بایستی درخواست معافیت تحصیلی نموده و در صورت داشتن شرایط، مجوز ادامه تحصیل از معاونت وظیفه عمومی شهرستان محل تحصیل صادر خواهد شد.

* ارائه کارت معافیت دائم در هنگام ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویی و یا معافیت تحصیلی پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، الزامی است.

11. کارکنان وظیفه (لیسانس) اعزامی شاغل به خدمت «سربازان در حال خدمت» در نیروهای مسلح و سایر نهادها فاقد غیبت قبل از اعزام با ارائه گواهی اشتغال به خدمت وتصویر برابر با اصل گواهی اعلام پایان تحصیلات مقطع قبلی صادره به ناجا.

تبصره. این داوطلبان پس از قبولی در آزمون دانشپذیری، در صورت داشتن غیبت قبل از اعزام و یا اخراجی قبلی در این مقطع باشند، ترخیص نخواهند شد.

12. دانشجوی انصرافی دانشگاهها که در سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه (موضوع تبصره 1 ماده 33 ) انصراف داده؛ به شرط اینکه از تاریخ انصراف در رشته قبلی تا زمان پذیرش در رشته و دانشگاه جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.

تبصره: دانشجویانی که در سن مشمولیت از تاریخ 1390/08/22 به بعد از امتیاز یک بار انصراف از تحصیل استفاده نکرده باشند در غیر این صورت مجاز به شرکت در دوره و آزمون نیستند.

 


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه پیام نور و مشاوره تخصصی رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور با کارشناسان آموزش تماس حاصل نمایید.
ساعت تماس از ساعت 9 صبح الی 17 و از طریق تلفن روابط عمومی به شماره 02128426757 می باشد.

 

سایر توضیحات:

 درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجوی مشمول پذیرفته شده در صورت عدم غیبت اولیه، بعد از قبولی قطعی در آزمون دانشپذیری (از زمان تبدیل وضعیت به دانشجویی و شروع به تحصیل) انجام گرفته و سنوات تحصیل وی از نظر معافیت تحصیلی، از این زمان (یعنی دانشجویی) محاسبه می گردد. و هیچ خدماتی به مشمولان که دانش پذیر میباشند، تعلق نخواهد گرفت.

 مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه، معافیت تحصیلی برای آنان درخواست و صادر نخواهد شد.

 دانشجویان مشمول اخراجی دانشگاهها و یا ترک تحصیل، تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا دریافت معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و مجاز به ثبتنام و ادامه تحصیل نمی باشند.

 سقف سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی حداکثر 3 سال می باشد. در صورت عدم موفقیت در اتمام واحدهای دوره، طبق تبصره 2 ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و احراز سایر شرایط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت 3 ماه به دفتر پلیس 10 ، حداکثر یک سال بعنوان سنوات ارفاقی با دریافت مجوز از وظیفه عمومی قابل افزایش خواهد بود. دانشجویی که حداکثر در مدت مذکور دانش آموخته نشود، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهد بود.

 طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب هیأت محترم وزیران، دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی (سنوات اولیه ارفاقی که توأم با دریافت مجوز از وظیفه عمومی بوده) موفق به فراغت از تحصیل نشوند از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر محروم میگردند.

 دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاهها میبایست جهت دریافت معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با برگ درخواست معافیت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس 10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه و اقدام نمایند، در غیر این صورت مجاز به تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل می آید.