نوبت هفدهم ریاضی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی - گرایش تحقیق در عملیات)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آنالیز حقیقی 14Real and Complex AnalysisW. RudinMac graw hill
چاپ سال 1987
2آنالیز عددی پیشرفته4Introduction to Numerical AnalysisJ. StoerSpringer – verlag
چاپ سال 1974

ریاضی محض (گرایش آنالیز - گرایش جبر - گرایش هندسه)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آنالیز حقیقی 14Real and Complex AnalysisW. RudinMac graw hill
چاپ سال 1987
2جبر پیشرفته4AlgebraT.W.HungerfordSpringer
چاپ سال 1974