نوبت هفدهم شیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

شیمی گرایش شیمی آلی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی آلی پیشرفته3شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم هاکری / ساندبرگ
ترجمه: مجید هروی/
ابراهیم عامل محرابی
ترجمان خرد / دانش نگار
2شیمی تجزیه پیشرفته3اصول تجزیه دستگاهی (جلد 1 و 2)اسکوگ، هالر، نیمن
ترجمه سلاجقه
مرکز نشر دانشگاهی
3شیمی فیزیک پیشرفته3شیمی فیزیک (جلد 1و 2)
(ویرایش ششم)
ایر لوین/ اسلامپور، پارسافر، مقاری، نجفیفاطمی

شیمی گرایش شیمی تجزیه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی آلی پیشرفته3شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها
(ویرایش پنجم)
کری – ساندبرگ
ترجمه: مجید هروی/
ابراهیم عامل محرابی
ترجمان خرد/ دانش نگار
2شیمی تجزیه پیشرفته3اصول تجزیه دستگاهی
(جلد 1 و 2)
اسکوگ، هالر، نیمن
ترجمه سلاجقه
مرکز نشر دانشگاهی
3شیمی معدنی پیشرفته3شیمی معدنی پیشرفتهمحمد حکیمیترجمان خرد/ دانش نگار

شیمی گرايش شيمي فیزیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی فیزیک پیشرفته3شیمی فیزیک
(جلد 1 و 2)
ایر لوین/ اسلامپور، پارسافر، مقاری، نجفیفاطمی
2شیمی تجزیه پیشرفته3اصول تجزیه دستگاهی
(جلد 1 و 2)
اسکوگ، هالر، نیمن
ترجمه سلاجقه
مرکز نشر دانشگاهی
3شیمی معدنی پیشرفته3شیمی معدنی پیشرفتهمحمد حکیمیترجمان خرد/ دانش نگار

شیمی گرايش شيمي معدنی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شیمی آلی پیشرفته3شیمی آلی پیشرفته و ساختار و مکانیزم ها
(ویرایش پنجم)
کری – ساندبرگ
ترجمه: مجید هروی/ابراهیم عامل محرابی
ترجمان خرد/ دانش نگار
2شیمی تجزیه پیشرفته3اصول تجزیه دستگاهی
(جلد 1 و 2)
اسکوگ، هالر، نیمن
ترجمه: سلاجقه
مرکز نشر دانشگاهی
3شیمی معدنی پیشرفته3شیمی معدنی پیشرفتهمحمد حکیمیترجمان خرد/ دانش نگار