نوبت هفدهم فیزیک

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (ترم اول دانش پذیری) برای کلیه گرایش‌های رشته فیزیک یکسان می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

فیزیک کلیه گرایش ها (اتمی مولکولی - حالت جامد - ذرات بنیادی و نظریه میدا ن ها - فیزیک بنیادی - فیزیک نجومی - هسته ای)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1الکترودینامیک 14Classical ElectrodynamicsJ.D.JacksonJohn wiley
2مکانیک کوانتومی پیشرفته 13مکانیک کوانتومی نوینترجمه: جمیل آریایی دانشگاهدانشگاه پیام نور (1389)
3مکانیک آماری پیشرفته 13Statistical Mechanics
ویرایش دوم
PathriaWood worth