نوبت هجدهم مدیریت آموزشی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هجدهم پذیرش بهمن ماه 1396

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظارت و راهنمایی آموزشی31. نظارت و راهنمایی تعلیماتی
2. یادگیری برای تدریس در آموزش عالی
1. کیت.ا. اچسون/ مردیت دامین گال ترجمه: محمدرضا بهرنگی
2. پال رمزدن ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم
1. کمال تربیت
2. دانشگاه فرهنگیان
2اصول برنامه ریزی آموزشی2دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشیفروزان ضرابیان - نسیم سعید - ماندانا گودرزیپیام‌نور
3مکاتب فلسفی و آرای تربیتی2مکاتب فلسفی و آرای تربیتیجرالدلی.گوتک مترجم:محمدجعفر پاک سرشتسمت
4اصول مدیریت اسلامی2مبانی مدیریت اسلامیرضا نجاریدانشگاه پیام نور