نوبت هفدهم مدیریت فناوری اطلاعات

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (ترم اول دانش پذیری) برای کلیه گرایش‌های رشته مدیریت فناوری اطلاعات یکسان می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها (سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - کسب و کار الکترونیک - مدیریت دانش - مدیریت منابع اطلاعاتی)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار2Workflow modeling , tools for process improvement and application
development, second Edition by Alec 2009
Alec sharp and Patrick
McDermott
Artech house
publications
2تحلیل آماری2تحلیل آماریاحمدی / نصیری / صالحیدانشگاه پیام نور
3منطق فازی و هوش مصنوعی21. Artifical Intelligence , A Modern
Approach , Third Edition , 2010
2. Fuzzy logic for business, Finance , and
Management , 2
nd Edition , 2007
1. Stuart Russell , peter
Norvig
2. George Bojadziev
1. Prentice hall,
PEARSON
2. World Scientific
Publishing co
4تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت2فناوری اطلاعات در مدیریت جلد سومافرایم توربان و همکاران مترجم: ریاحی و همکاراندانشگاه پیام نور