نوبت هفدهم مهندسی اقتصاد کشاورزی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (ترم اول دانش پذیری) برای کلیه گرایش‌های رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی اقتصاد کشاورزی کلیه گرایش ها (اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد خرد تکمیلی3رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانههال واریان – ترجمه: سیدپور جواد پورمقیم 1392نی
2اقتصاد کلان تکمیلی3تئوری و سیاست های اقتصاد کلانویلیام اچ برانسون - ترجمه: عباس شاکری 1392نی
3اقتصاد سنجی تکمیلی 13مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم)دامور گجراتی - ترجمه: حمید ابریشمی 1392دانشگاه تهران