نوبت هفدهم مهندسی برق

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا3Physics of Semiconductor
Devices, 3 rd Ed
S.M.SZE KWOKK.NGJohn Wiley and
Sons,3 rd Edition
2007
ISBN:
9780471143239
2افزاره های نیم رسانا3Semiconductor Devices:
Physics and Technology
S. M. Sze,
S. M. Lee
John Wiley and
Sons,3 rd Edition
2012
ISBN:
9780470537947
3مدارهای مجتمع خطی
CMOS
3Design of Analog CMOS Integrated CircuitsBehzad RazaviMc-Graw Hill 2001
ISBN:
0-7-238032-2

مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الكترونيك

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا3Physics of Semiconductor Devices
3rd ED
S.M.SZE
KWOKK.NG
John Wiley and
Sons,3 rd Edition
ISBN:
9780471143239
2مدارهای مجتمع خیلی فشرده
VLSI
3CMOS VLSI DesignNeil Weste, David HarrisPearson/Addison-
Wesley -2010
ISBN:
9780321547743
3مدارهای مجتمع خطی
CMOS
3Design of Analog CMOS Integrated CircuitsBehzad RazaviMc-Graw Hill,
2001
ISBN:
0-7-238032-2