نوبت هفدهم مهندسی شیمی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی شیمی (گرایش های پلیمر - محیط زیست - طراحی فرایند - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته3ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیالجان ام پراوزنیتز، لیش تنتالر، دی ازودو
مترجم: سعید سلطانعلی، فاطمه قاری
اندیشه های گوهربار
2انتقال حرارت پیشرفته3Transport PhenomenaBird, R.B., Stewart, W.E
and Lightfoot, E.N
John Wiley & Sons, Inc
3ریاضیات پیشرفته3کاربرد ریاضیات و مدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران

مهندسی شیمی گرایش صنايع غذايي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری31. Biochemical Engineering Fundamental
2. Bioprocess Engineering Basic
Concepts
3. مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی
1. Bailey, J. and Ollis, D.F
2. Michael L Shuler and
Fikret Karg
3. مایکل ویتز، گری هیگتون، جان
اس راکی، نیل مورگان
مترجم: سیدعلی مرتضوی، آرش کوچکی
1. McGraw-Hill
Inc.,US
2. Prentice Hall
3. دانشگاه فردوسی مشهد
2پدیده های انتقال در صنایع غذایی31. Bioprocess Engineering Basic
Concepts
2. Bioprocess Engineering Principles
3. Transport Phenomena
1. Michael L Shuler and
Fikret Kargi
2. P. L. Doran
3. Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N
1. Prentice Hall
2. Academic Press
3. John Wiley & Sons,Inc
3ریاضیات پیشرفته3کاربرد ریاضیات ومدل سازی در مهندسی شیمیشهره فاطمیدانشگاه تهران