نوبت هفدهم مهندسی صنایع

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1طراحی سیستم های صنعتی3طراحی سیستم های صنعتیبشیری، حسین یجو، حسینی نژاددانشگاه شاهد
2روش های آماری3آمار مهندسیلیبرمن، باو کر/ هاشم محلوجیمرکز نشر دانشگاهی
3تصمیم گیری با معیارهای چندگانه3تصمیم گیری های چند معیارهمحمد جواد اصغرپورانتشارات دانشگاه تهران

مهندسی صنایع گرایش مدل سازي سيستم هاي كلان

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1برنامه ریزی ریاضی3تحقیق در عملیات 2حبیبه نظیفپیام نور
2اقتصاد سنجی3اقتصادسنجی:جلد اول،تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش اول)
اقتصادسنجی:جلداول، تک معادلات با فروض
کلاسیک (بخش دوم)
مسعود درخشانسمت
3سیستم های دینامیکی3پویایی شناسی کسب و کار تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیدهjohn D. Sterman
ترجمه: کوروش برارپور و دیگران
سمت

مهندسی صنایع گرایش مديريت مهندسي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تئوری تصمیم گیری3تصمیمگیری های چند معیارهمحمد جواد اصغرپورانتشارات دانشگاه تهران
2مدیریت نوآوری و فناوری3مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیکملیسا شلینگ / سید محمد اعرابی، محمد تقی زاده مطلقدفتر پژوهش های فرهنگی
3تحلیل داده های مهندسی3تحلیل آماری چند متغیری کاربردیریچارد.آ.جانسو، دین دبلیو. ویچرن / حسینعلی نیرومنددانشگاه فردوسی مشهد