نوبت هفدهم مهندسی عمران

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی عمران گرایش سازه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ریاضیات عالی مهندسی3ریاضیات مهندسیعبدا.. شیدفردالفک / 1387
2تئوری آلاستیسیته3مبانی تئوری آلاستیسیتهمحمدمهدی سعادت پوردانشگاه صنعتی اصفهان چاپ نهم 1394
3دینامیک سازه3دینامیک سازه هاخسرو برگیدانشگاه تهران 1394

مهندسی عمران گرایش مهندسي و مديريت ساخت

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت پروژه31. مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات
2. مدیریت پروژه های عمرانی
1. محمود گلابچی
2. پرویز قدوسی
1. دانشگاه تهران/چاپ چهارم
2. دانشگاه علم و صنعت ایران – چاپ سوم سال 1394
2مدیریت مالی و حسابداری پروژه31. حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
2. مدیریت استراتژیک پروژه
1. پرویز بختیاری
2. محمود گلابچی امیر فرجی
1. سازمان مدیریت صنعتی
چاپ 20 سال 1394
2. دانشگاه تهران چاپ 4 سال 1395
3مدیریت و مقررات پیمان31. مدیریت استراتژیک پروژه
2. بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
1. محمود گلابچی امیر فرجی
2. به توضیحات دفترچه مراجعه شود.
1. دانشگاه تهران چاپ 4
سال 95
2. به توضیحات دفترچه مراجعه شود.

مهندسی عمران گرایش راه و ترابري

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1طرح هندسی راه پیشرفته3ریاضیات مهندسیعبدا.. شیدفردالفک / 1387
2تکنولوژی و مواد روسازی3مکانیک خاک و پینویسنده: بودهو
ترجمه: میکائیل یوسف زاده
دانشگاه تبریز
3تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته3اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم مهندسی پیداس
مترجم: شاپور طاحونی
پار س آئین 1394

مهندسی عمران گرایش ژئوتكنيك

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ریاضیات عالی مهندسی3ریاضیات مهندسیعبداله شیدفردالفک / 1387
2مکانیک خاک پیشرفته3مکانیک خاک و پینویسنده: بودهو
ترجمه: میکائیل یوسف زاده
دانشگاه تبریز
3مهندسی پی پیشرفته3اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد دوم مهندسی پیداس : مترجم شاپور طاحونیپار س آئین 1394

مهندسی عمران گرایش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سدهای خاکی3سدهای خاکیمحمود وفائیانجهاد دانشگاهی صنعتی
اصفهان- سال 91 چاپ
ششم
2هیدرولیک محاسباتی31. دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسان
(جلد اول)
2. هیدرولیک محاسباتی
1. ترجمه: احمدرضا عظیمیان
2. ترجمه: احمد طاهر شمسی
1. صنعتی اصفهان سال 94
چاپ ششم
2. صنعتی امیرکبیر- سال 95
چاپ سوم
3هیدرولیک پیشرفته3هیدرولیک کانال های بازسید محمود حسینی، جلیل ابریشمیدانشگاه امام رضا (ع)
چاپ 32 سال 1392

مهندسی عمران گرایش مهندسي محيط زيست

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب31. اصول تصفیه آب
2. مهندسی فاضلاب
1. محمد چالکش امیری
2. متکاف و ادی
مترجم: احمد ابریشم چی
1. انتشارات ارکان دانش چاپ 11 سال 94
2. انتشارات مرکز نشر
دانشگاهی چاپ هفتم سال 93
2اصول مهندسی و مدیریت پسماند3بازیافت مواد زائد جامد شهریمحمدعلی عبدلیدانشگاه تهران / چاپ چهارم
3اصول مهندسی آلودگی هوا3الودگی هوا منشا و کنترل آنوارک، مترجم ندافیموسسه علمی فرهنگی نص
چاپ 3 سال 92