نوبت هفدهم مهندسی فناوری اطلاعات

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت توسعه نرم افزار3مدیریت توسعه نرم افزارامیرهوشنگ فردانشگاه پیام نور 1394
2برنامه ریزی استراتژیک3مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب وکار الکترونیکی -چاپ سومتوفیق جلاسی، آلبرشت اندرسن/
امیرهوشنگ تاج فر، محمدمهدی پرهیزگار
تایماز 1393 چاپ سوم
3مهندسی مجدد فرایندهای تجاری3بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار -چاپ دومالک شارپ، پاتریک مک درموت/محمد قلی پور، فهمیه غنچه ای، آزیتا رفعتآتی نگر 1393 چاپ دوم