نوبت هفدهم مهندسی منابع طبیعی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده2بوم شناسی و مدیریت حیات وحشآنتونی رونالد انتریکن سینکلایر مترجم: منصور مصداقی،گریم کالیدانشگاه امام رضا (ع)
2آمایش سرزمین2شالوده آمایش سرزمینمجید مخدومدانشگاه تهران 1389
3روش تحقیق2روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزیسیدعلی محمد میرمحمدی میبدیجهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان 1390
4تعیین ظرفیت برد زیستگاه2مناطق حفاظت شده ایرانهنریک مجنونیانسازمان حفاظت محیط زیست