نوبت هفدهم مهندسی مواد

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تئوری نابجایی ها3Introduction to Dislocations,
Fifth Edition
Derek Hull, D. J. BaconButterworth-
Heinemann
Publications, 2011
9780080966724
2ترمودینامیک پیشرفته مواد3مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد - ویرایش سوم (جلد2)دیوید گسکل
مترجم: علی سعیدی
جهاد دانشگاهی صنعتی
اصفهان/چاپ دهم 1390
9789646122277
3فرایندهای انجماد پیشرفته3Fundamentals of Solidification,
Third Edition
W. Kurz and D.J. FisherTrans Tech
Publications, 1992
0878495223