نوبت هفدهم مهندسی مکانیک

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1محاسبات عددی پیشرفته3Numerical Methods
for Engineers
Steven C. Chapra,
Raymond P. Canale
Mcgraw-Hill
Education, 6 th
Edition, 2009
2مکانیک محیط های پیوسته 13مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسینجرج میس و توماس میس -
ترجمه عباس راستگو و محمد مهدی هیهات
دانشگاه تهران، 1393
3ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات مهندسی پیشرفته
جلد دوم قسمت اول
اروین کرویت سیگ
ترجمه: عبداله شیدفر و
شاهرضایی
دالفک، 1392

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1شکل دهی فلزات3شکل دهی فلزاتحسین تویسرکانیدانشگاه صنعتی اصفهان، 1393
2متالورژی در تولید3متالورژی مکانیکیتالیف جورج دیتر ترجمه شهره شهیدیمرکز نشر دانشگاهی 92
3ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات مهندسی پیشرفته
جلد دوم قسمت اول
اروین کرویت سیگ
ترجمه عبداله شیدفر و شاهرضایی
دالفک، 1392

مهندسی مکانیک گرایش طراحي كاربردي

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مقاومت مصالح پیشرفته3ADVANCED MECHANICS OF
MATERIALS
Arthur P. Boresi,
Richard J. Shmidt
John willy and Sons
Inc. 6th edition,2003
2مکانیک محیط های پیوسته 13مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسینجرج میس و توماس میس -
ترجمه: عباس راستگو و
محمدمهدی هیهات
دانشگاه تهران، 1393
3ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات مهندسی پیشرفته
جلد دوم قسمت اول
اروین کرویت سیگ
ترجمه: عبداله شیدفر و
شاهرضایی
دالفک، 1392