نوبت هفدهم مهندسی کشاورزی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی کشاورزی - زراعت

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها3کارکرد فیزیولوژیک و کاربرد علف کشهاسیدکریم موسوی، اسکندر زند و حسین صارمیدانشگاه زنجان
2اکولوژی گیاهان زراعی3اگرو اکولوژیگلیسمن،ترجمه: مهدی نصیری، محلاتی، علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی، علیرضا بهشتیدانشگاه فردوسی مشهد
3روش تحقیق3روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزیسیدعلی محمد میرمحمدی میبدیجهاد دانشگاهی دانشگاه
اصفهان 1390