نوبت هفدهم ژنتیک

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ژنتیک انسانی تکمیلی2ژنتیک در پزشکی تامسونمحمدغفرانی - مجید ذکی - لاله حبیبیبرای فردا
2ژنتیک مولکولی2زیست شناسی مولکولی جلد 1مصطفی عبادی - غلامرضا بیدخوری - لاله عارف عشقیپوران پژوهش
3مهندسی ژنتیک2اصول ومبانی مهندسی ژنتیکمحمدعلی ابراهیمی - مسعود توحیدی فر - ایلیاز احمدی نیکدانشگاه پیام نور
4ژنتیک سرطان2اصول ژنتیک سرطانفردبانز / روح اله نجفی سیستانی - مجید تفریحی - هادی شیرزادبرای فردا