منابع امتحانات پابان ترم روان شناسی تربیتی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1روان شناسی تربیتی1401-02شهریور 1401دانلود
2روان شناسی تربیتی1400-01شهریور 1400دانلود
3روان شناسی تربیتی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4روان شناسی تربیتی1398-99مهرماه 1398دانلود
5روان شناسی تربیتی1397-98تیرماه 1398دانلود