منابع امتحانات پایان ترم آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی1401-02شهریور 1401دانلود
2آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی1400-01شهریور 1400دانلود
3آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی1398-99بهمن 1398دانلود
4آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی1398-99مهر 1398دانلود
5آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی1397-98تیرماه 1398دانلود