منابع امتحانات پایان ترم حقوق خصوصی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته حقوق خصوصی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1حقوق خصوصی1401-02شهریور 1401دانلود
2حقوق خصوصی1400-01شهریور 1400دانلود
3حقوق خصوصی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4حقوق خصوصی1398-99مهرماه 1398دانلود
5حقوق خصوصی1397-98تیرماه 1398دانلود