منابع امتحانات پایان ترم روان شناسی بالینی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته روان شناسی بالینی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1روان شناسی بالینی1401-02شهریور 1401دانلود
2روان شناسی بالینی1400-01شهریور 1400دانلود
3روان شناسی بالینی1399-00بهمن ماه 1399دانلود
4روان شناسی بالینی1398-99مهرماه 1398دانلود
5روان شناسی بالینی1397-98تیرماه 1398دانلود