منابع امتحانات پایان ترم روان شناسی عمومی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته روان شناسی عمومی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1روانشناسی عمومی1401-02شهریور 1401دانلود
2روانشناسی عمومی1400-01شهریور 1400دانلود
3روانشناسی عمومی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4روانشناسی عمومی1398-99مهرماه 1398دانلود
5روانشناسی عمومی1397-98تیرماه 1398دانلود