منابع امتحانات پایان ترم زبان و ادبیات فارسی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1زبان و ادبیات فارسی1401-02شهریور 1401دانلود
2زبان و ادبیات فارسی1400-01شهریور 1400دانلود
3زبان و ادبیات فارسی1398-99بهمن 1398دانلود
4زبان و ادبیات فارسی1398-99مهرماه 1398دانلود
5زبان و ادبیات فارسی1397-98تیرماه 1398دانلود