_ گرایش سلولی و تکوینی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته علوم جانوری گرایش سلولی و تکوینی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم جانوری گرایش سلولی و تکوینی1401-02شهریور 1401دانلود
2علوم جانوری گرایش سلولی و تکوینی1397-98تیرماه 1398دانلود
3علوم جانوری گرایش سلولی و تکوینی1398-99مهرماه 1398دانلود
4علوم جانوری گرایش سلولی و تکوینی1398-99بهمن ماه 1398دانلود