منوی سایت

گرایش توسعه اقتصادی و  برنامه ریزی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته علوم اقتصادی  گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1401-02شهریور 1401دانلود
2علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1400-01شهریور 1400دانلود
3علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1398-99مهرماه 1398دانلود
5علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1397-98تیرماه 1398دانلود