منوی سایت

گرایش  اقتصاد  انرژی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1400-01شهریور 1400دانلود
2علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1398-99بهمن 1398دانلود
3علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1398-99مهرماه 1398دانلود
4علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی1397-98تیرماه 1398دانلود