گرایش فیزیولویی  ورزشی کاربردی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولویی ورزشی کاربردی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولویی ورزشی کاربردی1401-02شهریور 1401دانلود
2فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولویی ورزشی کاربردی1400-01شهریور 1400دانلود
3فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولویی ورزشی کاربردی1398-99بهمن 1398دانلود
4فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولویی ورزشی کاربردی1398-99مهر 1398دانلود
5فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولویی ورزشی کاربردی1397-98تیرماه 1398دانلود