گرایش مدیریت  استراتژیک

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

لیست منابع امتحانی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیک1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیک1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیک1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیک1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیک1398-99مهرماه 1398دانلود
6مدیریت بازرگانیمدیریت استراتژیک1397-98تیرماه 1398دانلود