گرایش  کارآفرینی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

لیست منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت بازرگانیکارآفرینی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت بازرگانیکارآفرینی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت بازرگانیکارآفرینی1399-00بهمن ماه 1399دانلود
4مدیریت بازرگانیکارآفرینی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5مدیریت بازرگانیکارآفرینی1398-99مهرماه 1398دانلود
6مدیریت بازرگانیکارآفرینی1397-98تیرماه 1398دانلود