منابع امتحانات پایان ترم مدیریت رسانه

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت رسانه1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت رسانه1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت رسانه1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مدیریت رسانه1398-99مهرماه 1398دانلود
5مدیریت رسانه1397-98تیرماه 1398دانلود