منوی سایت

گرایش مدیریت رویداد های  ورزشی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی1398-99بهمن 1398دانلود
4مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی1398-99مهر 1398دانلود
5مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی1397-98تیرماه 1398دانلود